Контакти

Телефони: 0877 924 868

Поща: kyrticom@mail.bg

Адрес: улица „Константин Иречек“ 44, 1606 София, България


Вижте по-голяма карта

Правни изисквания

  1. Име на фирмата: ЕТ "ОБЕЛИКС";
  2. Седалище и адрес на управление: улица „Константин Иречек“ 44, 1606 София, България;
  3. Адрес, от който се упражнява дейността: като в т. 2;
  4. Данни за кореспонденция: тел. 0878 88 77 51, e-mail kyrticom@mail.bg;
  5. Данни за вписване: ЕИК 175118661;
  6. Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;
  7. Материално отговорно лице: Георги Георгиев;